DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR - ADEVERINTE CU DATE PERSONALE

Eliberare adeverinţe cu date din evidenta persoanelor

Direcţia Judeţeană  de Evidenţa Persoanelor eliberează la cerere, adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul /reşedinţa pe raza judeţului Braşov, cu privire la:

 • Datele cu care aceştia figurează în RNEP;
 • Istoricul de domicilii/reşedinţă
 • Istoricul actelor de identitate
 • Comunicarea atribuirii/modificării CNP

Adeverinţele vor fi utilizate numai pentru a face dovada datelor înscrise pentru instituţii/persoane juridice de pe teritoriul ţării (exemple: Programul de reînnoire a parcului auto, casa de pensii, serviciul paşapoarte, etc).

 • Pentru obţinere adeverinţă date din evidenţă, se depun următoarele:
 • Cerere tip, model (link)
 • Copie act identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate);
 • Timbru fiscal 5 lei;
 • La sediul DJCEP se va achita o taxe cerere în cuantum de 5 lei;
 • Observaţii:  pentru înscriere, atribuire CNP, cererea nu se taxează.

Pentru relaţia cu străinătatea, la DJCEP se primesc cereri – ce vor fi înaintate la DEPABD – pentru eliberare certificate cetăţenie şi domiciliu. Pentru a putea fi utilizate în străinătate, certificatele de cetăţenie şi domiciliu trebuie apostilate.

 Pentru obţinere certificat cetăţenie şi domiciliu se depun următoarele:

 • Cerere tip, model (link)
 • Copie act identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate);
 • Timbru fiscal 5 lei;
 • Chitanţa care face dovada plăţii taxei consulare în valoare de 22 lei, achitată la Trezorerie;
 • La sediul DJCEP se va achita o taxă cerere în cuantum de 3,5  lei reprezentând taxă identificare persoană;
Vot legal!