DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR - FURNIZARI DE DATE DIN RNEP

Comunicări de date din RNEP

 • R.N.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
 • Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege.
 • Comunicarea unor date din R.N.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol;
 • Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de catre C.N.A.B.D.E.P. si structurile sale teritoriale.
 • Se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile in R.N.E.P. sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre:
  • institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
  • institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
  • casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
  • Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
  • Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
  • institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
  • alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
 • Comunicarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., precum şi utilizarea acestora se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Această lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • In înţelesul acestei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea

Vot legal!