DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR - ATRIBUIREA CNP

Atribuirea codului numeric personal

La înregistrarea naşterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice i se atribuie un cod numeric personal (CNP);

C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, având următoarea structură:o parte semnificativă, alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, sub forma SAALLZZ, având următoarea semnificaţie:
S  - reprezintă sexul  și secolul  în care s-a născut persoana, şi poate fi:

 •  1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999;
 •  2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999;
 •  3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899;
 •  4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899;
 •  5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099;
 •  6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099;

AALLZZ  - reprezintă data naşterii şi cuprinde

 •   ultimele două cifre ale anului naşterii (AA),
 •   luna naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL),
 •   ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, după caz (ZZ);

 Partea secvenţială, formată din 5 cifre sub forma JJNNN, are următoarea semnificaţie:

JJ  - reprezintă secvenţa atribuită judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.;
NNN  - reprezintă un număr de secvenţă (între 001 şi 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferenţiază persoanele de acelaşi sex, născute în acelaşi loc şi cu aceeaşi dată de naştere (an, lună, zi);cifră de control (C) atribuită de calculator, care permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componenţa C.N.P. se preia din listele precalculate, emise potrivit legii, şi se înscrie în actul de naştere de către structurile abilitate.

Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii:

 • actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;
 • rubrica din certificatul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
 • C.N.P. a fost atribuit greşit;
 • solicitantul şi-a schimbat sexul;
 • există neconcordanţe privind C.N.P.

C  - este cifră de control (un cod autodetector) aflată în relație cu toate celelate 12 cifre ale C.N.P.-ului. Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din C.N.P. este înmulțită cu cifra de pe aceeași poziție din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul final este împărțit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.

Vot legal!