DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - SCHIMBAREA NUMELUI - PERSOANE INDREPTATITE

Calitatea în care acţionează persoana care depune cererea de schimbare a numelui:


  • petent, formulează cerere în nume propriu;
  • schimbarea numelui pe cale administrativă priveşte minorul cu vârsta peste 14 ani, cererea este formulată de unul dintre părinţi, minorul semnând alături de acesta ( acordul dat în formă autentică de către celălalt părinte, este obligatoriu cu excepţia cazurilor în care acesta este decăzut din drepturile părinteşti, declarat judecătoreşte dispărut ori pus sub interdicţie);
  • împuternicit cu procură specială;
  • împuternicit cu procură avocaţială.
Vot legal!