DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - STARE CIVILĂ - ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

Se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria municipiului, oraşului sau comunei în care s-a produs naşterea. Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului desemnat din unitatea în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştiinţă despre naşterea copilului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

  • 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  • 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort;
  • 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor menţionate mai sus dar înăuntrul unui an de la naştere, declararea şi înregistrarea naşterii se fac cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau oficiul consular de carieră al României.

Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

· Certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

· Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

· Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă părinţii sunt căsătoriţi.

Vot legal!